Oferta programowa

W ramach czesnego oferujemy:

 • opiekę metodyczno-pedagogiczną
 • zajęcia dydaktyczne
 • empatyczną komunikację z dziećmi polegającą na dialogu z nimi oraz poznaniu oraz poszanowaniu ich uczuć i potrzeb
 • zajęcia z języka angielskiego
 • zajęcia muzyczno-taneczne, rytmiczne oraz zajęcia umuzykalniające prowadzone metodą E.E. Gordona
 • wprowadzenie w świat dźwięków, nauka piosenek, granie na instrumentach, rozwój słuchu i wrażliwości muzycznej oraz kształtowanie poczucia rytmu
 • zajęcia plastyczne - poznawanie świata barw i kształtów za pomocą różnorodnych technik plastycznych takich jak:
  • malowanie palcami, rysowanie, malowanie, wycinanie, lepienie z masy solnej czy gliny
 • świat książki - wspólne czytanie, zagadki, rymowanki, tworzenie ilustracji do opowiadań
 • kraina nauki - eksperymenty z różnych dziedzin nauki
 • zajęcia ekologiczne i ogrodniczo-przyrodnicze
 • cykliczne zajęcia z edukatorem leśnym w ramach warsztatów i wypraw leśnych
 • zabawy w przedszkolnym ogrodzie
 • spacery
 • koncerty i przedstawienia dla dzieci
 • warsztaty
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • opiekę logopedy i psychologa
 • realizację podstawy programowej

 


Organizacja przedszkola

Rozkład zajęć na dzień 22.09.2021 r.

Poniedziałek
* 8.00-16.00 zajęcia z Panią Psycholog, obserwacje, konsultacje, spotkania z Rodzicami
* 9.30-10.30 (podział na grupy) zajęcia logopedyczne
* 14.30-15.30 ( podział na grupy ) dodatkowe judo (judo dragon)

Wtorek
* 8.00-16.00 zajęcia z Panią Psycholog, obserwacje, konsultacje, spotkania z Rodzicami
* 9.30-10.30 (podział na grupy) rytmika z Panią Agnieszką
* 14.00-15.00 ( podział na grupy ) dodatkowy j. angielski dla chętnych dzieci - Pani Klaudia

Środa
* 9.30-10.30 (podział na grupy) zajęcia muzyczne ze skrzypcami
* 14.00-15.00 ( podział na grupy ) dodatkowy j. angielski dla chętnych dzieci - Pani Klaudia

Czwartek
* 9.30-10.30 (podział na grupy) zajęcia rytmiczno- muzyczne
* 14.30-15.30 ( podział na grupy ) dodatkowe judo (judo dragon)

Piątek
* 9.00-10.00 ( podział na grupy ) j. angielski dla dzieci - Pani Klaudia
* 14.30-15.30 ( podział na grupy ) dodatkowe tańce