Oferta programowa

W ramach czesnego oferujemy:

 • opiekę metodyczno-pedagogiczną
 • zajęcia dydaktyczne
 • empatyczną komunikację z dziećmi polegającą na dialogu z nimi oraz poznaniu oraz poszanowaniu ich uczuć i potrzeb
 • zajęcia z języka angielskiego
 • zajęcia muzyczno-taneczne, rytmiczne oraz zajęcia umuzykalniające prowadzone metodą E.E. Gordona
 • wprowadzenie w świat dźwięków, nauka piosenek, granie na instrumentach, rozwój słuchu i wrażliwości muzycznej oraz kształtowanie poczucia rytmu
 • zajęcia plastyczne - poznawanie świata barw i kształtów za pomocą różnorodnych technik plastycznych takich jak:
  • malowanie palcami, rysowanie, malowanie, wycinanie, lepienie z masy solnej czy gliny
 • świat książki - wspólne czytanie, zagadki, rymowanki, tworzenie ilustracji do opowiadań
 • kraina nauki - eksperymenty z różnych dziedzin nauki
 • zajęcia ekologiczne i ogrodniczo-przyrodnicze
 • cykliczne zajęcia z edukatorem leśnym w ramach warsztatów i wypraw leśnych
 • zabawy w przedszkolnym ogrodzie
 • spacery
 • koncerty i przedstawienia dla dzieci
 • warsztaty
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • opiekę logopedy i psychologa
 • realizację podstawy programowej

 


Organizacja przedszkola

Rozkład zajęć

Poniedziałek

 • 8.00-16.00 zajęcia z Psycholog - Panią Justyną obserwacje, konsultacje, spotkania z Rodzicami, wsparcie psychologiczne dla Dzieci.
 • 14.30-15.30 (podział na grupy) dodatkowe judo (judo dragon)

Wtorek

 • 13.00-19.00 zajęcia z Psycholog (logowww.poradnianutka.com.pl), Pani Justyna prowadzi terapie, konsultacje, spotkania z Rodzicami
 • 13.00-19.00 zajęcia z Logopedą (www.poradnianutka.com.pl), Pani Ewelina prowadzi terapie, konsultacje, spotkania z Rodzicami
 • 13.00-19.00 zajęcia z Fizjoterapeutą (www.poradnianutka.com.pl), Pani Paula prowadzi terapie, konsultacje, spotkania z Rodzicami
 • 14.00-15.00 (podział na grupy) dodatkowy j. angielski dla chętnych Dzieci (Pani Klaudia)

Środa

 • 9.30-10.30 (podział na grupy) zajęcia gimnastyczno-muzyczne z Panią Ewą
 • 14.00-15.00 (podział na grupy) dodatkowy j. angielski dla chętnych Dzieci (Pani Klaudia)

Czwartek

 • 9.30-10.30 (podział na grupy) zajęcia rytmiczno-muzyczne z Panią Dorotą
 • 14.30-15.30 (podział na grupy) dodatkowe judo (judo dragon)

Piątek

 • 9.00-10.00 (podział na grupy) j. angielski dla Dzieci (Pani Klaudia)
 • 8.00-16.00 (podział na grupy) grupowe zajęcia z logopedą, Panią Eweliną, terapie indywidualne, obserwacje, konsultacje, spotkania z Rodzicami;
 • 14.15-15.15 (podział na grupy) dodatkowe tańce z Panią Olą